Forsiden
  • Register

Mødekalender

Fagområder

Se beskrivelser af fagområderne
 

klinisk molekylærgenetik 

neurogenetik

onkogenetik

Forsvar af DOKTORDISPUTATS
Zeynep Tümer forsvarer sin disputats:
“MOLECULAR GENETICS OF MENKES DISEASE

onsdag d. 10. december

Disputats

Forsvar af DOKTORDISPUTATS 
Zeynep Tümer forsvarer sin disoutats:
“MOLECULAR GENETICS OF MENKES DISEASE

onsdag d. 10. december

DSMG formål

DSMGs formål er at fremme forskning og undervisning inden for den medicinske genetiks område herunder specialistuddannelsen i klinisk genetik.
Selskabet repræsenterer dansk medicinsk genetik over for udlandet.

Kontakt

Formand, Jens Michael Hertz
Sekretær, Pernille Tørring
Web-master, Marianne Schwartz 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.